Prasības

Strādājošas sievietes var izmantot grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kas nozīmē prombūtni no darba neilgi pirms un pēc bērna dzimšanas. Šim atvaļinājumam jābūt apmaksātam, lai bērna un ģimenes vajadzības tiktu apmierinātas tikmēr, kamēr jūs atrodaties atvaļinājumā. Šajā laikā jums ir tiesības saglabāt savu darba vietu un tiesības uz sociālajiem pabalstiem, kuri saistīti ar nodarbinātību un uz kuriem jums bija tiesības pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma. Sociālo pabalstu apmēram jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu jums un jūsu bērnam pienācīgu dzīves līmeni un veselības aprūpi.

Latvijas likums

Saskaņā ar Latvijas likumu apmaksāts grūtniecības un dzemdību atvaļinājums sievietēm var ilgt līdz 140 dienām (70 dienas pirms un pēc bērna dzimšanas). Izņēmuma gadījumos arī tēvs vai cita persona, kas aprūpē bērnu, var prasīt maternitātes pabalstu par pēcdzemdību periodu. Vairāk par maternitātes pabalstu varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma