Prasības

Saskaņā ar cilvēktiesību standartiem valstis tiek mudinātas ieviest pasākumus, kas ļautu tēvam pavadīt laiku kopā ar savu bērnu viņa dzīves sākumposmā. Tomēr valstīm nav pienākuma paredzēt tēviem apmaksātu paternitātes atvaļinājumu.

Latvijas likums

Saskaņā ar Latvijas likumu nodarbinātie tēvi var saņemt līdz 10 dienām garu apmaksātu paternitātes atvaļinājumu divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Vairāk par paternitātes atvaļinājumu un pabalstu varat uzzināt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma