Grūtniecība & bērna dzimšana

Jums ir tiesības uz medicīniskās palīdzības pieejamību un tiesības saņemt jums nepieciešamo medicīnisko palīdzību grūtniecības un dzemdību laikā, kā arī pēcdzemdību periodā. Šī palīdzība Latvijā tiek nodrošināta bez maksas.

Izvēle kļūt par vecāku

Jums ir tiesības brīvi izvēlēties, vai kļūsiet vai nekļūsiet par vecāku. Ja esat grūtniece un attiecīgo izvēli jau esat izdarījusi, tad šīs tiesības ietver arī tiesības izvēlēties sev piemērotus dzemdību apstākļus. 

Uzziniet vairāk par pieeju informācijai par reproduktīvo un seksuālo veselību, kā arī reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pieejamību.

svarīgi Surogācija Latvijā ar normatīvajiem aktiem netiek regulēta un nav atļauta. Uzziniet vairāk par surogāciju.

Medicīniskā palīdzība & valsts finansējums

Latvijas valsts pilnībā finansē medicīnisko palīdzību grūtniecības un dzemdību laikā, paredzot nepieciešamo aprūpi:

  • mātei un embrijam grūtniecības laikā
  • mātei un bērnam dzemdību laikā medicīnas iestādē (bet ne mājās)
  • mātei un bērnam pēcdzemdību periodā (42 kalendāra dienas pēc dzemdībām)

Jums ir tiesības saņemt bezmaksas medicīnisko palīdzību dzemdību laikā tikai tajās medicīnas iestādēs, kuras atbilst Latvijas likumā noteiktajiem kritērijiem. Latvijas likums neparedz bezmaksas medicīnisko palīdzību mājas dzemdībās. Tātad, ja nevēlaties dzemdēt medicīnas iestādē, tādā kā slimnīca, tad nevarat arī lūgt, lai jums dzemdību laikā tiek sniegti bezmaksas medicīniskie pakalpojumi. 

Grūtniecības pārtraukšana

Jums ir tiesības pieņemt lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu neatkarīgi no šā lēmuma pamatā esošajiem iemesliem. Tomēr šo izvēli var ierobežot konkrēti no jūsu apstākļiem atkarīgi termiņi.

Uzziniet vairāk par grūtniecības pārtraukšanu

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jums dzemdību laikā nebija pieejama medicīniskā palīdzība, kura jums bija nepieciešama un uz kuru jums bija tiesības, tad ir pārkāptas jūsu tiesības uz veselību. Tāds pats pārkāpums var tikt konstatēts arī gadījumā, kad medicīniskā palīdzība nav sniegta savlaicīgi un kvalitatīvi. Ārkārtas gadījumos nepieciešamās medicīniskās palīdzības trūkums var nozīmēt pat to, ka ir pārkāptas tiesības uz dzīvību.

Jūsu reproduktīvā un seksuālā veselība ir cieši saistīta ar jūsu privāto dzīvi, tāpēc gadījumā, ja jums netiek nodrošināta pienācīga reproduktīvās un seksuālās veselības aizsardzība, var būt pārkāptas arī jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Ja jums medicīniskā palīdzība dzemdību laikā atteikta tikai tāpēc, ka piederat pie noteiktas cilvēku grupas, kuru raksturo rase, izcelsme, reliģiskā piederība, politiskā pārliecība, seksuālā orientācija vai citas līdzīgas pazīmes, ir pārkāpts diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma