Reproduktīvās tiesības

Jums ir tiesības saglabāt savu reproduktīvo un seksuālo veselību augstākajā sasniedzamajā līmenī un brīvi pieņemt jebkādu ar to saistītu lēmumu. Jūsu reproduktīvās tiesības ir daļa no cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz veselību un tiesībām uz privāto dzīvi.

Kas ir reproduktīvā un seksuālā veselība?

Latvijā Seksuālās un reproduktīvās veselības likums definē reproduktīvo un seksuālo veselību kā fizisku, garīgu un sociālu labklājību, kas saistīta ar cilvēka seksuālo un reproduktīvo sistēmu. Lai aizsargātu cilvēka reproduktīvo un seksuālo veselību un jebkuru šajā jomā viņa paša pieņemto lēmumu, reproduktīvās tiesības ietver pieeju informācijai par reproduktīvo un seksuālo veselību, kā arī reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pieejamību, kā to paredz likums.

Kas ir reproduktīvās tiesības?

Reproduktīvās tiesības aptver šādus aspektus:

  • jūsu tiesības tikt informētam par jūsu reproduktīvās un seksuālās veselības stāvokli
  • jūsu tiesības brīvi pieņemt jebkādus lēmumus attiecībā uz savu reproduktīvo un seksuālo veselību 
  • jūsu tiesības uz vienlīdzības pamatiem saņemt nepieciešamo reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpi, tai skaitā medicīnisko palīdzību grūtniecības un bērna dzimšanas laikā, kā arī grūtniecības pārtraukšanas un sterilizācijas laikā
  • jūsu tiesības uz mākslīgo apaugļošanu
  • jūsu tiesības būt par spermas vai olšūnu donoru
  • jūsu tiesības uz veselības datu aizsardzību

Jūsu reproduktīvo tiesību ierobežošana ir iejaukšanās jūsu cilvēktiesībās, proti, tiesībās uz privāto dzīvi un/vai tiesībās uz veselību, taču šāda iejaukšanās ne vienmēr var tikt atzīta par attiecīgo cilvēktiesību pārkāpumu.

Reproduktīvās tiesības & cilvēktiesības

Jūsu reproduktīvajai un seksuālajai veselībai, kā arī jebkuram lēmumam, ko jūs sakarā ar to vēlētos pieņemt, ir cieša saistība ar jūsu privāto dzīvi. Tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz savu ķermeni un veselību ir jūsu personīgās autonomijas vai fiziskās integritātes aspekts. Privātās dzīves cienīšana nozīmē arī tiesības veidot un attīstīt attiecības ar citiem cilvēkiem, jo īpaši emocionālajā un seksuālajā ziņā. Turklāt šīs tiesības var būt saistītas ar jūsu tiesībām izvēlēties kļūt par vecāku vai ne.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat iegūt ziņas par dažādiem cilvēktiesību aspektiem saistībā ar reproduktīvo un seksuālo veselību, kā arī par reproduktīvo tiesību garantētajiem aizsardzības veidiem.

Resursi

Atjaunots 12/05/2022