Informācija par reproduktīvo un seksuālo veselību

Jums ir tiesības piekļūt informācijai par savas reproduktīvās un seksuālās veselības stāvokli. Jums ir tiesības saņemt informāciju arī par reproduktīvās un seksuālās veselības veicināšanas un aprūpes pamatprincipiem.

Pieeja informācijai par reproduktīvo un seksuālo veselību

Jūsu reproduktīvās tiesības ietver jūsu tiesības piekļūt informācijai par dažādiem savas reproduktīvās un seksuālās veselības aspektiem, kā arī par  reproduktīvās un seksuālās veselības aizsardzības medicīniskajiem aspektiem. Šīs tiesības ir daļa no vispārīgākām cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz veselību, un ietekmē jūsu spēju pieņemt lēmumus attiecībā uz savu privāto dzīvi.

Tas nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt informāciju par savu reproduktīvās un seksuālās veselības stāvokli. Ja esat grūtniece, šī informācija ietver arī informāciju par embrija veselību. Jums ir arī tiesības saņemt pilnīgu informāciju par reproduktīvās un seksuālās veselības veicināšanas un aprūpes pamatprincipiem, tai skaitā informāciju par profilaksi, kontracepciju un dzimstības kontroli.

Tiesībām uz pieeju informācijai par savu reproduktīvās un seksuālās veselības stāvokli ir izšķiroša nozīme, jo šī informācija ir nepieciešama, lai jūs varētu īstenot savas tiesības izvēlēties ārstēšanos un pieņemt lēmumus, kas ietekmēs jūsu privāto dzīvi. Jūsu spēja pieņemt apzinātu lēmumu ir atkarīga no informācijas, kādu jūs saņemat. 

piemērs Pieeja informācijai par slimību, ar kādu jūs, iespējams, sirgstat, kā arī informācijai par dažādiem pieejamiem ārstēšanas veidiem un to potenciālo ietekmi uz nākotnē iespējamu grūtniecību ir izšķirošs priekšnoteikums risku identificēšanai un atbilstošai grūtniecības plānošanai.

Pieeja informācijai par savu reproduktīvo un seksuālo veselību ir cieši saistīta ar reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pieejamību

Precīza & savlaicīgi sniegta informācija

Tiesības uz pieeju informācijai par savu reproduktīvo un seksuālo veselību nozīmē, ka jums ir jābūt iespējai izvēlēties ārstēšanos un jābūt pilnīgi, precīzi un pienācīgi informētam par konkrētas medicīniskās procedūras riskiem un sekām, piemēram, par iespējamām aborta negatīvajām sekām. Turklāt informācijas pieejamībai jābūt nodrošinātai laikus, jo noteiktās situācijās ir jāpieņem steidzami lēmumi.

piemērs Pieeja atbilstošai informācijai par mātes un embrija veselību nedrīkst tikt kavēta, jo šāda informācija var atklāt potenciālos riskus, kam pakļauta mātes un topošā bērna dzīvība un veselība un tādējādi no šīs informācijas var būt atkarīga mātes izvēle turpināt vai pārtraukt grūtniecību. Laika faktoram šajā gadījumā ir izšķiroša nozīme, jo iespēja pārtraukt grūtniecību ir laika ziņā ierobežota.

Veselības dati

Informācija par jūsu seksuālās un reproduktīvās veselības stāvokli un šajā sakarā saņemto ārstēšanu ir jūsu personas dati, kas uzskatāmi par īpaši sensitīviem datiem. Jūsu tiesības piekļūt saviem veselības datiem, kā arī tiesības uz jūsu veselības datu pienācīgu aizsardzību ir daļa no jūsu cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz privāto dzīvi. 

Uzziniet vairāk par veselības datu aizsardzību un vispārējām tiesībām piekļūt saviem personas datiem

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jums ir liegta pieeja informācijai par jūsu reproduktīvo un seksuālo veselību vai jums šāda informācija nav sniegta laikus, precīzi un pienācīgi, tad var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Ja jums liegta informācija par vispārīgiem reproduktīvās un seksuālās veselības aspektiem, tādiem kā, piemēram, kontracepcijas iespējas, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz veselību.

piemērs Ja lēmumu par grūtniecības pārtraukšanu esat pieņēmusi tikai tādēļ, ka jums tika sniegta pretrunīga vai maldinoša informācija par to, ka grūtniecība var apdraudēt jūsu dzīvību vai veselību, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma