Sūdzības par medicīniskās aprūpes kvalitāti

Ja uzskatāt, ka medicīnas profesionālis vai medicīnas iestāde jums nenodrošināja atbilstošu vai pienācīgas kvalitātes medicīnisko aprūpi vai rīkojās nolaidīgi, jūs varat iesniegt sūdzību Veselības inspekcijai. Noteiktos gadījumos jūs varat iesniegt sūdzību Valsts policijai un lūgt ierosināt krimināllietu, kuras ietvaros tiks veikta izmeklēšana.

Administratīvā pārkāpuma procedūra

Ja medicīnas profesionālis vai medicīnas iestāde jums nenodrošināja atbilstošu vai pienācīgas kvalitātes medicīnisko aprūpi vai rīkojās nolaidīgi, jūs varat ierosināt administratīvā pārkāpuma procedūru, iesniedzot pieteikumu Veselības inspekcijai. Savā pieteikumā jums sīki jāapraksta situācija, par kuru sūdzaties, tostarp jānorāda, ko medicīnas profesionālis vai medicīnas iestāde izdarīja vai neizdarīja. Jums arī jāapraksta, kāds kaitējums attiecīgās rīcības vai nolaidības rezultātā ir nodarīts jūsu reproduktīvajai veselībai.

Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas Veselības inspekcija izlems, vai uzsākt administratīvā pārkāpuma procedūru. Ja tiks pieņemts lēmums neuzsākt šo procedūru, jūs saņemsiet rakstveida atbildi uz savu pieteikumu. Ja Veselības inspekcija nolems, ka tai nepieciešams veikt padziļinātu izmeklēšanu, tā uzsāks administratīvā pārkāpuma procedūru, sazināsies ar jums un informēs jūs par jūsu tiesībām tikt atzītam par cietušo šajā lietā.

Kriminālprocess

Ja medicīnas profesionālis prettiesiski nav izpildījis savus pienākumus vai tos ir pildījis nolaidīgi un tā rezultātā jums nodarīti smagi vai vidēji smagi miesas bojājumi vai jūs esat inficēts ar HIV vai B vai C hepatīta vīrusu, jūs varat lūgt kriminālprocesa ierosināšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Kriminālprocesa likumu.

Smagu vai vidēji smagu miesas bojājumu nodarīšana vai inficēšana ar HIV vai B vai C hepatīta vīrusu ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu. Likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 3. pielikumā varat atrast aprakstus, kas sniedz priekšstatu par to, kādi miesas bojājumi tiek uzskatīti par smagiem un vidēji smagiem. Attiecīgā gadījumā jūs varat lūgt kriminālprocesa uzsākšanu, iesniedzot iesniegumu Valsts policijai. Savā iesniegumā jums sīki jāapraksta konkrētā situācija, tostarp jānorāda, ko medicīnas profesionālis ir izdarījis vai nav izdarījis, un jāpaskaidro, kāda veida kaitējums nodarīts jūsu veselībai.

piemērs Ja medicīnas profesionāļa neuzmanības vai nevērības dēļ tika pārtraukta jūsu grūtniecība, tas tiks uzskatīts par smaga miesas bojājuma nodarīšanu un jūs varat lūgt kriminālprocesa uzsākšanu.

Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas izmeklētājs pieņems lēmumu par kriminālprocesa uzsākšanu un tādā gadījumā sazināsies ar jums un informēs jūs par jūsu tiesībām tikt atzītai par cietušo šajā lietā. Jūs tiksiet informēts arī par tiesībām pieprasīt kompensāciju par jebkādu mantisku zaudējumu vai morālu kaitējumu saistībā ar miesas bojājumiem un morālām ciešanām, kam esat bijis pakļauts.

piezīme Jūs varat iesniegt pieteikumu arī Veselības inspekcijai. Ja Veselības inspekcija pēc padziļinātas izpētes konstatēs, ka lietā ir noziedzīga nodarījuma pazīmes, tai lietas materiāli jānosūta policijai kriminālizmeklēšanai.

Resursi

Atjaunots 24/03/2022