Sūdzības par neatļautu grūtniecības pārtraukšanu

Ja jūsu grūtniecība tika pārtraukta medicīnas iestādē bez jūsu piekrišanas (prettiesiski), jūs varat iesniegt pieteikumu Valsts policijai un lūgt kriminālprocesa uzsākšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Kriminālprocesa likumu.

Ja jūsu grūtniecība tika pārtraukta medicīnas iestādē bez jūsu piekrišanas (prettiesiski), tas ir uzskatāms par noziedzīgu nodarījumu. Tādā gadījumā jūs varat vērsties ar iesniegumu Valsts policijā un lūgt, lai tā uzsāk kriminālprocesu. Savā pieteikumā jums sīki jāapraksta situācija, par kuru sūdzaties, tostarp jānorāda, ko medicīnas personāls ir darījis vai nav darījis un kā attiecīgā rīcība vai bezdarbība ir novedusi pie grūtniecības pārtraukšanas.

Pēc jūsu pieteikuma saņemšanas izmeklētājs var lemt par kriminālprocesa uzsākšanu. Tādā gadījumā izmeklētājs ar jums sazināsies un informēs jūs par jūsu tiesībām tikt atzītai par cietušo krimināllietā. Jūs tiksiet informēta arī par tiesībām pieprasīt kompensāciju par jebkādu mantisku zaudējumu vai morālu kaitējumu saistībā ar miesas bojājumiem un morālām ciešanām, kam esat bijusi pakļauta.

Resursi

Atjaunots 24/03/2022