Izvēle nekļūt par vecāku

Jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi ietver tiesības brīvi izvēlēties, vai kļūsiet vai arī nekļūsiet par vecāku. Jums ir tiesības pieņemt lēmumu par sterilizāciju vai grūtniecības pārtraukšanu (abortu), ja nevēlaties ieņemt vai dzemdēt bērnu.

Uzziniet vairāk par izvēli kļūt vai nekļūt par vecāku

Informācija par sterilizāciju & sterilizācijas procedūras pieejamība

Iespēja laikus saņemt informāciju par sterilizācijas procedūru, ar to saistītajiem riskiem un tās ietekmi uz jūsu veselību, kā arī attiecīgās jums nepieciešamās medicīniskās aprūpes pieejamība ir daļa no jūsu cilvēktiesībām, proti, tiesībām uz veselību

Uzziniet vairāk par pieeju informācijai par reproduktīvo un seksuālo veselību, kā arī par reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pieejamību.

Sterilizācijas procedūra

Sterilizācija ir ķirurģiska kontracepcija, kas var tikt veikta sievietei vai vīrietim, neatgriezeniski liedzot vairošanās iespējamību. To var veikt:

  • ar pacienta rakstveida piekrišanu, ja viņš ir vismaz 25 gadus vecs
  • pamatojoties uz ārstu konsilija atzinumu un pacienta rakstveida piekrišanu īpašu medicīnisku indikāciju dēļ. Šādā gadījumā pacients var būt arī jaunāks par 25 gadiem

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jums tiek liegta sterilizācija, kaut gan visas tai nepieciešamās prasības ir izpildītas, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz veselību. Līdz ar to var būt pārkāptas arī jūsu tiesības uz privāto dzīvi, jo jūsu reproduktīvā un seksuālā veselība visos aspektos ir nesaraujami saistīta ar jūsu privāto dzīvi.

Ja sterilizācija izdarīta bez jūsu piekrišanas mediķu nolaidības rezultātā, ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi

piemērs Ja sterilizācija izdarīta ķeizargrieziena vai aborta procedūras laikā bez jūsu piekrišanas, ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi.

Ja sterilizācija jums atteikta tikai tāpēc, ka piederat pie noteiktas cilvēku grupas, kuru raksturo rase, izcelsme, reliģiskā piederība, politiskā pārliecība, seksuālā orientācija vai citas līdzīgas pazīmes, ir pārkāpts diskriminācijas un nevienlīdzīgas attieksmes aizliegums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma