Informācija par jūsu reproduktīvās un seksuālās veselības stāvokli un saņemto ārstēšanu ir īpaši personiskas un sensitīvas dabas informācija. Attiecīgo datu apstrādes galvenais princips ir konfidencialitātes ievērošana. 

Ik reizi, kad tiek apstrādāti veselības dati, kas saistīti ar jūsu reproduktīvo un seksuālo veselību, tiek ierobežotas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Prettiesiski, bez jūsu piekrišanas atklājot šādus datus trešajām personām vai vispār sabiedrībai (izņemot gadījumus, kad jūsu piekrišana saskaņā ar likumu nav nepieciešama), var tikt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. 

piemērs Fakts, ka informācija par jūsu abortu vai mākslīgo apaugļošanu medijiem tiek atklāta tikai tādēļ, ka tā saistīta ar sabiedriskai apspriešanai izvirzītu jautājumu, vai tādēļ, ka jūs esat publiska persona, neattaisnos šīs informācijas atklāšanu bez jūsu piekrišanas. 

Uzziniet vairāk par veselības datiem

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma