Lai tiktu aizsargāta gan bērna, gan vecāku interesēm atbilstošā ģimenes attiecību stabilitāte, adopcija nevar būt pārāk vienkārši atceļama. Adopcijas atcelšana ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos.

Adoptētā pilngadība

Saskaņā ar Latvijas likumu adopciju var atcelt tikai tiesa, tikai pēc tam, kad adoptētais ir sasniedzis pilngadību, un tikai tad, ja:

  • gan adoptētais, gan adoptētājs piekrīt adopcijas atcelšanai vai
  • adoptētājs tai nepiekrīt, taču adoptētais pierāda, ka starp viņu un adoptētāju nav izveidojušās patiesas vecāka un bērna attiecības.

Adopciju nevar atcelt pirms tam, kad bērns sasniedzis pilngadību, taču izņēmuma gadījumā var tikt pārtrauktas vai atņemtas vecāku aizgādības tiesības attiecībā uz adoptēto bērnu. 

Iemesli un izvērtēšana

Var būt vairāki iemesli, kuru dēļ bērns un viņa vecāks vēlas pārraut adopcijas rezultātā izveidojušās ģimenes saites. 

piemērs Viens laulātais adoptējis otra laulātā bērnu. Pēc laulības šķiršanas var izbeigties arīdzan bērna un viņa adoptētāja attiecības.

Adopciju nevar atcelt, pamatojoties tikai uz adopcijas procesā pieļautām kļūdām. Adopcijas atcelšana nevar tikt arī izmantota kā adoptētā bērna sodīšana. Jebkurā gadījumā primāras būs bērna intereses, tostarp tiesiskās noteiktības intereses.

piemērs Pat ja vēlāk iegūti pierādījumi apstiprina, ka adopcijas process bija balstīts uz krāpšanu vai maldināšanu, tas nedrīkst būt vienīgais iemesls atcelt adopciju un izņemt bērnu no ģimenes, ar kuru viņam jau izveidojusies saikne.

Sekas

Adopciju atceļot, tiek atjaunotas radniecības attiecības starp bērnu un viņa bioloģiskajiem vecākiem un tie atkal kļūst par juridiski atzītiem vecākiem. Visas personiskās un mantiskās attiecības starp bērnu un viņa bioloģiskajiem vecākiem tiek atjaunotas, bet starp bērnu un viņa adoptētājiem – izbeigtas.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ar prettiesisku adopcijas atcelšanu tiek pārkāptas tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties, lai aizsargātu savas tiesības.

Resursi

Atjaunots 07/10/2020