Tiesības dibināt ģimeni

Jēdziens “ģimene” aptver dažādus ģimenes modeļus. Laulātie, vecāki kopā ar saviem bērniem un citi tuvi radinieki saskaņā ar likumu tiek uzskatīti par ģimeni. Tomēr cilvēktiesības aizsargā arīdzan citas ģimenes formas, kuras par ģimeni netiek uzskatītas saskaņā ar nacionālo likumu.

Atcerieties, ka ar cilvēktiesībām ir aizsargātas ne tikai jūsu tiesības laulāties vai kļūt par vecāku, bet arī jūsu tiesības dibināt tādu ģimeni, kuru par ģimeni neatzīst likums, piemēram, ja jūs dzīvojat kopā ar savu partneri un jums ir kopīga saimniecība.

Cilvēktiesības aizsargā arīdzan jūsu tiesības izvēlēties neveidot ģimeni.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat uzzināt par laulību, faktiskām partnerattiecībām, adopciju un arī par jūsu tiesībām nedibināt ģimeni, veikt abortu, sterilizāciju vai atdot savu bērnu adopcijai.

Uzziniet vairāk:

Resursi

Atjaunots 09/05/2022