Bioloģiskie vecāki un ieceltais aizbildnis

Bērnu nevar adoptēt, ja viņa bioloģiskie vecāki vai viņam ieceltais aizbildnis nedod piekrišanu adopcijai.

Nosacījumi un izņēmumi

Bērna māte pēc dzemdībām var pārdzīvot dažādus negatīvus psiholoģiskus stāvokļus, piemēram, pēcdzemdību depresiju, kas var novest viņu līdz lēmumam atdot bērnu adopcijai. Tādēļ bērna māte ir tiesīga dot piekrišanu viņa adopcijai ne ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām.

Latvijas likums paredz izņēmuma gadījumus, kad vecāku vai aizbildņu piekrišana nav nepieciešama.

piemērs Piekrišana adopcijai nav nepieciešama, ja bioloģiskie vecāki ir miruši vai arī tiesa viņiem ir atņēmusi aizgādības tiesības.

Bērna piekrišana

Divpadsmit gadu vecumu sasnieguša bērna adopcijai ir nepieciešama arī viņa paša piekrišana. Šā nosacījuma mērķis ir aizsargāt bērna vislabākās intereses.  

piemērs Ja adoptētāji vēlas bērnu adoptēt, bet bērns nevēlas pievienoties viņu ģimenei, bērna intereses ir svarīgākas nekā potenciālo vecāku intereses.

Piekrišanas atsaukšana

Bioloģisko vecāku, ieceltā aizbildņa un bērna piekrišana adopcijai var tikt atsaukta tikai līdz brīdim, kad bērns nodots topošo vecāku aprūpē.

Šis ierobežojums ir noteikts ar mērķi aizsargāt bērna intereses, atvieglojot viņa iekļaušanos adoptētāju ģimenē, ko pārtraukumi varētu apgrūtināt, un emocionāli stabilu attiecību veidošanu ar savu jauno ģimeni. Tas aizsargā arī adoptētāju ģimenes tiesības veidot ģimeniskas attiecības kopā ar adoptēto bērnu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma