Jums ir tiesības sūdzēties, ja uzskatāt, ka bāriņtiesas lēmums, kas pieņemts bērna adopcijas procedūras ietvaros, piemēram, lēmums par atteikumu jums piešķirt adoptētāja statusu, lēmums par atteikumu jums pieņemt bērnu aprūpē vai adoptēt bērnu vai lēmums par jūsu bērna nodošanu adopcijai bez jūsu piekrišanas, vai arī vispārējās jurisdikcijas tiesas atteikums apstiprināt adopciju, ir prettiesisks un ar to ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi vai citas cilvēktiesības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma