Vispārējās jurisdikcijas tiesa ar spriedumu izlemj jautājumu par bērna adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atteikumu. Ja vispārējās jurisdikcijas tiesa ir atteikusi adopcijas apstiprināšanu, jūs varat tās spriedumu pārsūdzēt augstāka līmeņa tiesā – apgabaltiesā. Pārsūdzības procedūrai un termiņiem jābūt norādītiem zemākās instances tiesas spriedumā.

Pieteikums

Pieteikumā tiesai jums:

  • jāatsaucas uz attiecīgajām tiesību aktu normām, kas dod jums tiesības lūgt bērna adopcijas apstiprināšanu
  • jāpaskaidro, ka formālie kritēriji, kam jābūt izpildītiem, lai varētu iesniegt lūgumu par adopcijas apstiprināšanu, ir izpildīti, piemēram, ka bērna bioloģiskie vecāki ir piekrituši adopcijai
  • kā arī pieteikumam jāpievieno visi dokumenti, kas pamato jūsu lūgumu, ja jums tādi ir

Uzziniet vairāk par savām tiesībām vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Tiesas lēmums

Pēc jūsu prasības izvērtēšanas tiesa lems, vai bērna adopcija ir apstiprināma vai noraidāma.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma