Jums kā adoptētājam ir tādas pašas tiesības un pienākumi pret savu adoptēto bērnu, kādas jums būtu kā viņa bioloģiskajam vecākam, un proti: bērna aizgādības (aprūpes un uzraudzības) tiesības, savstarpējas saskarsmes tiesības un pienākums uzturēt bērnu. 

Jums ir tiesības arī pieteikties valsts nodrošinātajiem ģimenes aizsardzības un atbalsta pasākumiem, tostarp sociālās apdrošināšanas pabalstiem.

Noslēdzoties adopcijas procesam, izbeidzas arī visas bērna bioloģisko vecāku personiskās un mantiskās tiesības attiecībā uz bērnu un pienākumi pret viņu.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma