Reproduktīvās tiesības

Tiesības kļūt vai nekļūt par vecāku ir svarīgs jūsu reproduktīvo tiesību aspekts, kas ietver tiesības uz reproduktīvās veselības aprūpes pieejamību, citstarp arī tiesības izvēlēties mākslīgo apaugļošanu un grūtniecības izbeigšanu (abortu) vai sterilizāciju, ja nevēlaties radīt vai dzemdēt bērnu.

Adopcija

Jūsu izvēle kļūt par vecāku var izpausties kā lēmums adoptēt bērnu un tādējādi kļūt par juridisku atzītu, lai arī ne bioloģisko vecāku. 

Ja neesat gatavs kļūt par vecāku, jūs varat pieņemt lēmumu par sava bērna nodošanu adopcijai. Ja paternitāte ir juridiski atzīta, adopcijai nepieciešama abu vecāku piekrišana. Ja paternitāte nav juridiski atzīta, bērna tēva piekrišana adopcijai nav nepieciešama. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar Civillikumu māte nedrīkst dot piekrišanu sava bērna adopcijai agrāk kā sešas nedēļas pēc bērna dzimšanas. 

Uzziniet vairāk par adopciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma