Vecāki

Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi aizsargā dažādus vecāku tiesību aspektus, tostarp jūsu tiesības kļūt vai nekļūt par māti/tēvu un jūsu attiecības ar savu bērnu.

Saikne, kura pastāv starp jums kā vecāku un jūsu bērnu, pat ja jūs nedzīvojat kopā, veido jūsu kā ģimenes savstarpējās attiecības. Bioloģiskās un/vai juridiskās vecāka un bērna attiecības rada tiesības un pienākumus gan vecākam, gan bērnam, sākot ar tiesībām uz savstarpēju saskarsmi un beidzot ar vecāka pienākumu uzturēt savu bērnu. 

Vecāku tiesībām un pienākumiem ir dažādi aspekti, kurus aptver un aizsargā cilvēktiesības, tādi kā tiesības kļūt (vai nekļūt) par tēvu/māti, tiesības uz jūsu un jūsu bērna attiecību juridisku atzīšanu un vēl citi aspekti.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt par vecāka un bērna savstarpējo attiecību juridisko atzīšanu, adopcijas procedūru un dažādām vecāku tiesībām, par to, ka vecākiem strīda gadījumā savas intereses ir jāsamēro ar citu cilvēku, it īpaši bērna interesēm, un par to, kā vecāks var aizsargāt savas attiecības ar paša bērnu.

Uzziniet vairāk:

Resursi

Atjaunots 23/11/2017