Izglītība

Iespēja pieaugušajiem ieslodzījuma vietā apgūt izglītību vai iziet profesionālo praksi ir ļoti ieteicama, taču nav obligāta. Skolas vecuma vai nedaudz vecākām personām, kas izcieš brīvības atņemšanas sodu, jābūt nodrošinātai vismaz iespējai apgūt pamatizglītību.

Uzziniet vairāk par jūs interesējošo izglītību: 

Pamatizglītība jauniešiem

Ja neesat saņēmis vispārējo izglītību vai neesat uzsācis tās apguvi, jums ieslodzījuma vietā jābūt iespējai to uzsākt, turpināt vai pabeigt. Saskaņā ar Sodu izpildes kodeksu gadījumā, ja jūs esat tajā vecumā, kurā cilvēki parasti apgūst vispārējo izglītību skolā, vai nedaudz vecāks, ieslodzījuma vietas administrācijai ir pienākums jums nodrošināt iespēju apgūt pamatizglītību. Iespēja apgūt citu izglītību (vidējo vai profesionālo izglītību) ir atkarīga no konkrētās ieslodzījuma vietas režīma un attiecīgo programmu pieejamības.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas? 

Ja jums kā nepilngadīgajam vai jaunietim nav dota iespēja pabeigt pamatizglītības apguvi, kas Latvijā ir obligāta, ir pārkāptas tiesības uz izglītību.  

Kā sūdzēties

Ja jums ir pamats domāt, ka jums prettiesiski liegts iegūt izglītību, jums jāsūdzas ieslodzījuma vietas administrācijai. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Izglītība un prakse pieaugušajiem

Valstij nav pienākuma nodrošināt izglītības programmas pieaugušiem ieslodzītajiem. Tomēr ir ļoti ieteicams ieslodzījuma vietās dot iespēju arī pieaugušajiem apgūt jaunas zināšanas un izglītību. Cik lielā mērā ieslodzījuma vieta var piedāvāt šādu iespēju, tas atkarīgs no pieejamiem līdzekļiem. 

Tādēļ jūs uz profesionālo praksi vai speciālu kursu varat pieteikties, ja šāda prakse vai kurss ieslodzījuma vietā ir pieejami. Taču jums nav tiesību pieprasīt, lai ieslodzījuma vietas administrācija jums tos nodrošina.

Sertifikātā, kas tiek izsniegts par pamatizglītības vai vidējās izglītības apguvi, profesionālās prakses iziešanu vai citu kursu beigšanu, nedrīkst tikt iekļauta norāde, ka attiecīgā izglītība iegūta ieslodzījuma vietā. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma