Kā sūdzēties?

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas, tad jums ir tiesības par attiecīgo pārkāpumu sūdzēties. Tas ir svarīgi, lai cilvēktiesību pārkāpumi tiktu izbeigti un vairs neatkārtotos, kā arī tādēļ, lai jūs varētu saņemt kompensāciju.

Vispirms jums jāsūdzas vietējās institūcijās – Latvijas iestādēs un tiesās. Starptautiskās un Eiropas institūcijas jūsu prasību nepieņems, ja  vispirms nebūsiet sūdzējies vietējām institūcijām. Starptautiskajās vai Eiropas institūcijās jūs varat vērsties tikai tad, ja uzskatāt, ka Latvijas iestādes nav novērsušas jūsu tiesību pārkāpumu.

Sūdzības ieslodzījuma vietas administrācijai

Ieslodzījuma vietas personāls un priekšnieks ir atbildīgi par pienācīgu apstākļu nodrošināšanu un kārtības uzturēšanu ieslodzījuma vietā. Savukārt viņus uzrauga iestāde, ko sauc par Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Tādēļ vispārējā kārtībā jūs varat jebkuru sūdzību par ieslodzījuma vietas personālu vai citiem ieslodzītajiem iesniegt vai nu ieslodzījuma vietas priekšniekam, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei. Uzziniet vairāk par vispārējo sūdzēšanās procedūru.

Īpašas sūdzības

Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības iesniegt sūdzību speciālām iestādēm, kas izveidotas, lai izskatītu īpaša veida sūdzības un sakarā ar tām izmeklētu noziedzīgus nodarījumus vai novērtētu veselības aprūpes kvalitāti. Uzziniet vairāk par šiem izņēmumiem.

Uzziniet vairāk par dažādām sūdzēšanās procedūrām:

Atjaunots 24/05/2018