Ja ieslodzījuma vietas personāls, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai citas iestādes ir pārkāpušas jūsu cilvēktiesības, jūs varat lūgt, lai jums nodarītais kaitējums tiek atlīdzināts.

Lai jūs varētu saņemt atlīdzinājumu par jūsu tiesību pārkāpumu, vispirms: 

  1. šim pārkāpumam jātiek konstatētam;
  2. jums jāpieprasa kompensācija.

Uzziniet vairāk:

Resursi

Atjaunots 22/08/2021