Kompensācija

Ja ieslodzījuma vietas personāls, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai citas iestādes ir pārkāpušas jūsu cilvēktiesības, jūs varat lūgt, lai jums nodarītais kaitējums tiek atlīdzināts.

Lai jūs varētu saņemt atlīdzinājumu par jūsu tiesību pārkāpumu, vispirms: 

  1. šim pārkāpumam jātiek konstatētam;
  2. jums jāpieprasa kompensācija.

Uzziniet vairāk:

Procedūra

Ja uzskatāt, ka ieslodzījuma vietas personāls vai Ieslodzījuma vietu pārvalde pārkāpusi jūsu tiesības, un vēlaties saņemt kompensāciju, jums jāraksta iesniegums Ieslodzījuma vietu pārvaldei. Kompensācijas pieteikumu jūs varat iesniegt kopā ar vispārīgo sūdzību par jūsu cilvēktiesību pārkāpumu (uzziniet vairāk par vispārējo sūdzēšanās procedūru). Kompensācijas pieteikumu jūs varat iesniegt arī pēc tam, kad ieslodzījuma vietas administrācija, tiesa vai cita iestāde konstatējusi, ka jūsu cilvēktiesības tiešām ir pārkāptas. 

Parastā gadījumā jūsu sūdzību izskatīs Ieslodzījuma vietu pārvalde. Tā noteiks, vai jūsu tiesības ir vai nav pārkāptas, un, ja atzīs, ka tās ir pārkāptas, liks ieslodzījuma vietas administrācijai attiecīgo pārkāpumu novērst, ja tas ir nepieciešams un jūs to esat lūdzis. Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmuma pārsūdzības procedūrai un termiņam jābūt norādītam pašā lēmumā. 

Citu institūciju iesaistīšanās

Dažos gadījumos konstatēt to, vai jūsu tiesības ir pārkāptas, var citas institūcijas, piemēram, Pārtikas un veterinārais dienests. Ja šāda institūcija ir konstatējusi jūsu tiesību pārkāpumu, jūs varat lūgt kompensāciju no Ieslodzījuma vietu pārvaldes. Savā pieteikumā jums jānorāda institūcija, kura ir konstatējusi jūsu tiesību pārkāpumu. 

Pārsūdzība

Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Lēmumā jābūt norādītai tā pārsūdzības procedūrai un termiņam.  

Kompensācija kriminālprocesā

Ja jūs tiekat atzīts par cietušo kriminālprocesā, tad varat lūgt kompensāciju kriminālprocesa ietvaros. Uzziniet vairāk par kompensāciju noziedzīgu nodarījumu upuriem

Atlīdzinājuma veidi

Atcerieties, ka atlīdzinājums var tikt saņemts vairākos veidos. Pārkāpums atkarībā no tā smaguma var tikt atlīdzināts ar:

  • publisku vai rakstisku atvainošanos;
  • nodarītā kaitējuma novēršanu;
  • noteiktu naudas summu.

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums ierobežo naudas summu, ko jūs varat saņemt par savu tiesību pārkāpumu. Šī summa ietver kompensāciju par materiāliem (naudas vai īpašuma) zaudējumiem, kā arī kompensāciju par garīgām ciešanām. Ja vēlaties saņemt konkrētu naudas summu, jums vajadzēs pamatot, kāpēc pieprasāt tieši šādu summu. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma