Ievietošana soda izolatorā ir visbargākais disciplinārsods ieslodzījuma vietā. Tādēļ tā piemērošanas procedūrai un nosacījumiem, kā arī pārkāpumiem, par kuriem to var piemērot, jābūt skaidri noteiktiem likumā. Lai gan šis soda veids saskaņā ar cilvēktiesībām nav pilnībā aizliegts, tomēr ievietošana soda izolatorā, pat uz ļoti īsu laiku, kā disciplinārsods netiek atbalstīta.

Iemesli

Jūs var ievietot soda izolatorā tikai par ļoti nopietniem un atkārtotiem ieslodzījuma vietas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.

Ilgums un procedūra

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem ievietošanu soda izolatorā kā disciplinārsodu jums var noteikt uz laiku, ne ilgāku par 15 dienām, un šo termiņu nedrīkst pagarināt automātiski. Tas  var tikt pagarināts tikai pēc tam, kad:

  1. jūs esat atkārtoti izdarījis nopietnu ieslodzījuma vietas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un
  2. attiecībā uz šo pārkāpumu ir uzsākta atbilstoša papildu disciplinārā procedūra.

Ļoti stingri jābūt ievērotai šā soda piemērošanas procedūrai. Uzziniet vairāk par disciplinārlietu izskatīšanas procesu.

Drošības pasākumi

Pirms jūs tiekat ievietots soda izolatorā, ārstam jāveic jūsu veselības pārbaude, lai noteiktu, vai jūsu veselības stāvoklis to pieļauj. Tā kā ievietošana soda izolatorā var radīt papildu fiziskas un garīgas ciešanas, jūsu fiziskās un garīgās veselības stāvokļa uzraudzībai jābūt īpaši rūpīgai. 

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem grūtnieces un mātes ar jaundzimušiem bērniem nedrīkst ievietot soda izolatorā. 

Ierobežojumi un apstākļi soda izolatorā

Kamēr atrodaties soda izolatorā, jūsu saziņa ar draugiem un ģimeni var tikt ierobežota. Tomēr jums jābūt atļautam tikties ar savu advokātu un valsts institūciju pārstāvjiem. Jums jābūt iespējai ņemt līdzi reliģiska satura literatūru un vienu cita satura grāmatu. 

Apstākļiem soda izolatorā jāatbilst tādiem pašiem noteikumiem, kādiem jāatbilst materiālajiem apstākļiem kamerā, un tādām pašām higiēnas un uztura prasībām. Uzziniet vairāk par apstākļiem.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Ievietošana soda izolatorā šā soda smaguma dēļ ir pielīdzināma brīvības atņemšanai. Tādēļ jums ir tiesības uz taisnīgu tiesu disciplinārajā procedūrā, kurā tiek lemts par jūsu ievietošanu soda izolatorā. Ja šīs procedūras noteikumi tiek pārkāpti, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

piemērs Ja jūs ievieto soda izolatorā uz 15 dienām, bet attiecīgā lēmuma pieņemšanas procesā jums netika dota iespēja izteikt savu viedokli, ir pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu.

Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Ja jūsu ievietošana soda izolatorā ir prettiesiska, tad ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

piemērs Ja jums ir liegts tikties ar ģimenes locekļiem vai rakstīt vēstules draugiem tāpēc, ka esat ievietots soda izolatorā, bet šis sods jums uzlikts prettiesiski, tad ir pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās un spīdzināšanas aizliegums 

Ar ievietošanu soda izolatorā saistītas fiziskas vai garīgas ciešanas var norādīt uz to, ka tiek pārkāpts necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums. Taču šā aizlieguma pārkāpums un vēl jo vairāk spīdzināšanas aizlieguma pārkāpums var tikt konstatēts tikai tad, ja ar ievietošanu soda izolatorā saistīto apstākļu ietekme uz jūsu fizisko un garīgo stāvokli sasniegusi noteiktu smaguma pakāpi. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma