Sarakste un apmeklējumi

Ieslodzījuma vietā jums ir tiesības, cik vien tas iespējams, uzturēt privātās un ģimenes attiecības ar personām ārpus ieslodzījuma vietas. Jums ir tiesības arī sarakstīties ar savu advokātu un valsts institūcijām, un šī sarakste nedrīkst tikt kontrolēta.

Tiesības sazināties

Ieslodzījuma vietas administrācijai jānodrošina jums iespēja sazināties ar savu ģimeni, draugiem, advokātu, ārstu un citām personām. Saziņa ar ārpasauli nozīmē vēstuļu, telegrammu sūtīšanu, telefonsarunas un tikšanās. 

Ierobežojumi

Jūsu saziņa ar personām ārpus ieslodzījuma vietas var tikt ierobežota tikai drošības nolūkos. Vienmēr, kad ieslodzījuma vietas administrācija ierobežo jūsu tiesības rakstīt vai zvanīt personām ārpus ieslodzījuma vietas vai satikties ar savu ģimeni, šo ierobežojumu pamatā ir jābūt svarīgiem iemesliem.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā paskaidrots, ar kādām personām ārpus ieslodzījuma vietas, kādā veidā un cik bieži varat sazināties un kādas cilvēktiesības šajā sakarā var tikt aizskartas. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma