Tiesības sazināties

Kamēr atrodaties ieslodzījuma vietā, jums ir tiesības, cik vien tas iespējams, uzturēt attiecības ar savu ģimeni un citiem cilvēkiem, tas ir, tiesības ar attiecīgajiem cilvēkiem satikties personiski vismaz tik bieži, cik objektīvi nepieciešams jūsu savstarpējo attiecību uzturēšanai.

Šo apmeklējumu laikā, pat ja tie ir īsi, jums nedrīkst tikt liegtas tiesības runāt ar savas ģimenes locekļiem tieši, nevis caur sienu, kā arī tiesības uz fizisku kontaktu (piemēram, apskaušanās vai sarokošanās) ar jūsu ģimenes locekļiem.  

Kas ir ģimene?

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem jūsu ģimenes locekļi ir jūsu:

  • vecāki;
  • laulātais;
  • bērni;
  • audžuvecāki;
  • brāļi un māsas;
  • vecvecāki;
  • mazbērni.

Jūsu partneris, ar kuru neesat laulājušies, bet pirms ieslodzījuma dzīvojāt kopā vai ar kuru jums ir kopīgs bērns, arī tiek uzskatīts par jūsu ģimenes locekli. 

Apmeklējumu biežums un ilgums

Latvijā ieslodzītajiem, lai viņi varētu tikties ar saviem ģimenes locekļiem un citiem radiniekiem, ir paredzēti divu veidu apmeklējumi – īsie apmeklējumi (līdz 2 stundām) un garie apmeklējumi (līdz 48 stundām). 

Apmeklējumu biežums un ilgums ir atkarīgs no konkrētās ieslodzījuma vietas tipa un jums noteiktā soda izpildes režīma. Jums ir tiesības tikties arī ar personām, kas nav jūsu ģimenes locekļi, bet tikai īso apmeklējumu ietvaros. 

Ja atrodaties izmeklēšanas cietumā, gaidot savas lietas iztiesāšanu, jums ir tiesības satikties ar savu ģimeni, citiem radiniekiem vai citām personām vismaz reizi mēnesī un vismaz uz stundu. Izmeklēšanas cietumā garie apmeklējumi nav atļauti. 

Ierobežojumi un uzraudzība

Katram ierobežojumam (apmeklējumu skaits, ilgums vai uzraudzības metodes) jābūt paredzētam likumā, labi pamatotam un noteiktam uz konkrētu laiku. 

Latvijas tiesību akti pieļauj ierobežojumus attiecībā uz apmeklējumiem ieslodzījuma vietās, bet tikai drošības apsvērumu dēļ vai kā disciplinārsodu. Katram lēmumam par apmeklējumu ierobežošanu jābūt protokolētam. Ierobežojumu nepieciešamībai jābūt labi pamatotai un individuāli izvērtētai. Tas nozīmē, ka ierobežojumi nedrīkst būt bargāki kā nepieciešams tieši konkrētajā situācijā un tieši attiecībā uz jums.  

svarīgi Ieslodzījuma vietas administrācija nedrīkst jums pavisam liegt satikšanos ar ģimeni. 

Latvijas tiesību akti pieļauj to, ka ieslodzījuma vietas administrācija uzrauga jūsu tikšanās, bet tikai tādā gadījumā, ja ir iespējams drošības apdraudējums, ja to pieprasa apmeklētājs vai ir citi pamatoti iemesli. Šiem iemesliem jābūt individuāli – tieši attiecībā uz jums – izvērtētiem. Arī lēmumam par uzraudzības līmeni ir jābūt pieņemtam individuāli – attiecībā uz jūsu tikšanos. Ieslodzījuma vietas administrācijai jāizvēlas vismazāk ierobežojošā, bet jūsu gadījumā efektīva uzraudzības metode.

piemērs Videonovērošana bez skaņas būs mazāk ierobežojoša nekā apsarga klātbūtne satikšanās telpā. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūsu apmeklējumi tiek prettiesiski – neatbilstoši likumam – ierobežoti un uzraudzīti, ja jums piemērotie ierobežojumi nav nepieciešami vai ir pārlieku stingri, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Ja ieslodzījuma vietas priekšnieks ir atteicis jums apmeklējumu vai piemērojis prettiesiskas uzraudzības metodes, jums jāsūdzas Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Resursi

Atjaunots 30/08/2021