Jums jābūt iespējai tikties ar savu advokātu bez jebkādiem ierobežojumiem un bez uzraudzības vai kontroles.

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem jūsu tikšanās ar savu advokātu ir konfidenciālas – ieslodzījuma vietas administrācija tās nedrīkst uzraudzīt vai noklausīties. 

Uzraudzība

Cilvēktiesības pieļauj advokāta apmeklējumu uzraudzību tikai izņēmuma gadījumos un tikai tiktāl, ciktāl tā nepieciešama, lai pārbaudītu, vai nepastāv reāls drošības apdraudējums. Ieslodzītā un viņa advokāta tikšanās var tikt uzraudzītas vienīgi tad, ja ieslodzījuma vietas administrācijai ir pamatotas aizdomas, ka tikšanās laikā var tikt veiktas kādas prettiesiskas darbības, piemēram, nodoti aizliegti priekšmeti. Katrā šādā gadījumā jābūt izdotam individuālam rakstveida lēmumam.

Pamatota uzraudzība

Latvijas tiesību akti tādā gadījumā, ja jums advokātu ir nodrošinājusi valsts, pieļauj jūsu tikšanās videonovērošanu bez skaņas. Tomēr saskaņā ar cilvēktiesībām šāda nekritiska uzraudzība nav pieļaujama. Lai šāda uzraudzība būtu attaisnojama, tāpat kā gadījumos ar jebkuru citu advokātu ieslodzījuma vietas administrācijai vajadzētu būt pamatotām aizdomām, ka tikšanās laikā var tikt veiktas kādas prettiesiskas darbības. Tādā gadījumā jābūt izdotam individuālam lēmumam. Ja jūsu tikšanās tiek uzraudzīta bez pamatota iemesla, jūsu tiesības var būt pārkāptas.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūsu tikšanās vai sarakste ar advokātu ir nepamatoti ierobežota, uzraudzīta vai noklausīta, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto dzīvi un sarakstes brīvību

piemērs Piemēram, ja kontroles nolūkos tiek izlasīta jūsu advokāta vēstule, kurā viņš jūs konsultē ar ģimenes strīdu saistītā jautājumā, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. 

Tā kā jūsu un jūsu advokāta tikšanos ierobežošana, uzraudzīšana vai noklausīšanās var ietekmēt arī jūsu krimināllietas izskatīšanas gaitu, ar šiem pasākumiem var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. Tādēļ par attiecīgajiem faktiem jums vajadzētu informēt tiesu, nosūtot tai iesniegumu.

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības pārkāptas, jums vispirms jāsūdzas ieslodzījuma vietas administrācijai, lai turpmāk šādi pārkāpumi tiktu novērsti. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma