Sarakste ar savu advokātu

Ieslodzījuma vietas personāls nedrīkst ierobežot vai kontrolēt jūsu saziņu ar advokātu. Jūsu sarakste un telefonsarunas ar savu advokātu ir pilnīgi konfidenciālas.

Jūsu sarakste ar savu advokātu ir konfidenciāla, pat ja advokāts jums iecelts tikai pirms īsa brīža. Konfidencialitāte nav atkarīga no jautājumiem, kurus jūs apspriežat. 

piemērs Pat ja esat lūdzis advokāta palīdzību tādā ar jūsu krimināllietu nesaistītā lietā kā, piemēram, laulības šķiršana, jūsu savstarpējās vēstules vai sarunas tik un tā ir konfidenciālas. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Privātums un sarakstes brīvība

Ja jūsu sarakste ar savu advokātu tiek prettiesiski kontrolēta, ir pārkāptas jūsu tiesības uz privātumu un sarakstes brīvību.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Jūsu un jūsu advokāta sarakstes uzraudzība vai ierobežošana var ietekmēt jūsu aizstāvību valsts iestādēs vai tiesā. Brīva saziņa ar savu advokātu ir īpaši svarīga kriminālajā tiesvedībā. Ja jums netiek dota iespēja brīvi un privāti sazināties ar savu advokātu, var tikt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu vai jūsu tiesības uz efektīviem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

Kā sūdzēties

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu sarakste tika kontrolēta vai ierobežota prettiesiski, jums par to jāsūdzas Ieslodzījuma vietu pārvaldei un pēc tam administratīvajā tiesā. Uzziniet vairāk par to, kā sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma