Izteiksmes brīvība un privātā dzīve

Izteiksmes brīvība var nonākt konfliktā ar citu personu tiesībām pasargāt savu privāto dzīvi no sabiedrības uzmanības. Tāpēc tiesības informēt sabiedrību par to interesējošiem jautājumiem ir jālīdzsvaro ar personas tiesībām uz privāto dzīvi. 

Strīdus gadījumā tiesa var piemērot ierobežojumus un sankcijas par tādiem izteikumiem vai publikācijām, kas nepamatoti pārkāpj personas tiesības uz privāto dzīvi. Tādējādi vienas personas izteiksmes brīvība tiek ierobežota, lai aizsargātu citas personas privāto dzīvi.

Tiesības uz privāto dzīvi

Tiesības uz privāto dzīvi attiecas ne tikai uz ģimenes dzīvi, bet arī uz personas atrašanās vietu, personisko korespondenci, veselības stāvokli un citiem privātās dzīves aspektiem. Personas privātās dzīves aspektu atklāšana var būt uzbāzīga, pārkāpt šīs personas tiesības uz privāto dzīvi un, iespējams, atstāt negatīvas sekas. 

Lielākajā daļā gadījumu, kad publikācija skar kādas personas privāto dzīvi, atklātā informācija ir patiesa. Taču pat patiesas personiskas informācijas publicēšana var tikt aizliegta, lai ievērotu personas tiesības uz privāto dzīvi.

Personas statuss un sabiedrības intereses

Dažos gadījumos var būt pamatots iemesls atklāt informāciju par kādas personas privāto dzīvi, piemēram, ja šī informācija attiecas uz visai sabiedrībai nozīmīgu jautājumu un veicina sabiedriskas diskusijas par to. 

Vai konkrētas informācijas atklāšana ir pieļaujama un vai tā kalpo sabiedrības interesēm, tas jāizvērtē katrā atsevišķajā gadījumā. Sabiedrības interese par personas privāto dzīvi ir lielā mērā atkarīga no konkrētās personas statusa. Iejaukšanās tāda sabiedriskā darbinieka privātajā dzīvē, kura uzvedība un rīcība piesaista lielu sabiedrības interesi, tiks vērtēta pielaidīgāk nekā iejaukšanās tādas personas privātajā dzīvē, kuras vārds plašākai sabiedrībai neko neizsaka. 

Likumīgi ierobežojumi

Gadījumos, kad ir pārkāptas tiesības uz privāto dzīvi, visiem tiesas noteiktajiem pasākumiem vai sodiem, kas ierobežo autora vai izdevēja izteiksmes brīvību, jābūt likumīgiem. Tas nozīmē, ka jebkuri šādi pasākumi vai sodi ir:

  • paredzēti likumā; 
  • nepieciešami, lai sasniegtu likumīgo mērķi – aizsargātu citu personu privāto dzīvi;
  • samērīgi. 

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā jūs varat uzzināt vairāk par aspektiem, kas ir svarīgi izvērtēšanai, vai konkrēta publikācija pārkāpusi citu personu tiesības uz privāto dzīvi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma