Kā tā var jums palīdzēt?

Atbalsts bērniem un pusaudžiem

Inspekcija var palīdzēt bērniem un pusaudžiem, sniedzot psiholoģisko un emocionālo atbalstu krīzes situācijās (vardarbība, depresija u.c.). Speciālisti var atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar bērnu tiesībām un pienākumiem, bērnu vecākiem un skolotājiem, bērnu attīstību, atkarībām un citām tēmām. Jūs varat zvanīt uz bērnu un pusaudžu diennakts uzticības tālruni 116111. Jūs varat arī saņemta atbildes, rakstot uz epastu uzticibaspasts116111@bti.gov.lv vai saņemt e-konsultācijas, izmantotjot īpašu tiešsaistē pieejamu formu

Sūdzības par bērnu tiesībām

Ja jums ir pamats domāt, ka valsts vai privāta institūcija ir aizskārusi bērna tiesības (piemēram, skolotājs lietojis pret bērnu fizisku vai vārdisku vardarbību), jūs varat par to sūdzēties inspekcijai. Jūsu sūdzība tiks izskatīta un vajadzības gadījumā konkrētājā institūcijā tiks veikta pārbaude.

Atbalsts audžuģimenēm

Inspekcijas speciālisti var palīdzēt audžuģimenēm, sniedzot informāciju par bērnu un audžuģimeņu tiesībām un pienākumiem un audžuģimenēm paredzētus pakalpojumus. Inspekcija arī organizē seminārus un atbalsta grupas, kurās ģimenes var mācīties no speciālistiem, kā arī viena no otras. Vajadzības gadījumā audžuģimenēm ir pieejama arī psiholoģiskā palīdzība.

Aktivitātes

  • Sūdzību par bēnu tiesībām izskatīšana
  • Psiholoģiskais atbalsts (izmantojot e-konsultācijas, epastu un tikšanās) bērniem un viņu vecākiem kristiskās (krīzes) situācijās
  • Darbs ar audžuģimenēm – koorinēšana, psiholoģiskā palīdzība un atbalsta grupas
  • Bāriņtiesu darba uzraudzība
  • Apmācības un semināri profesionāļiem, kas strādā ar bērniem
  • Izpēte un situācijas analīze bērnu tiesību aizsardzības jomā
  • Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām
  • Rekomendācijas valsts un pašvaldību institūcijām bērnu tiesību jautājumos
  • Likumprojektu un rekomendāciju izstrāde bērnu tiesību aizsardzības efektivitātes paaugstināšanai
  • Atbalsts bērnu iesaistīšanai aktivitātes, kuru mērķis ir nodrošināt bērniem drošu vidi

Vairāk informācijas un kontakti

bti.gov.lv
pasts@bti.gov.lv
+371 67359128

Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Ventspils iela 53
Rīga, LV-1002

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma