Organizācijas, kas var palīdzēt

Ar cilvēktiesību jautājumiem tieši vai netieši nodarbojas dažādas organizācijas un institūcijas.

Dažas no tām risina vispārīgus cilvēktiesību jautājumus, bet citas atbalsta atsevišķas sabiedrības grupas (piemēram, bērnus, cietušos u.tml.) vai aizsargā specifiskas tiesības. Jūs varat vērsties šajās organizācijās vai institūcijās, lai saņemtu palīdzību konkrētā situācijā.

Nevalstiskās organizācijas

Vairums organizāciju, kas nodarbojas ar cilvēktiesību jautājumiem, ir balstītas uz privātu iniciatīvu. Tās parasti specializējas kādā konkrētā jomā, lai aizstāvētu noteiktas sabiedrības grupas un aizsargātu šīm grupām svarīgas tiesības. Šīs organizācijas parasti var sniegt juridisku palīdzību, kā arī praktisku, sociālu vai psihologa atbalstu tiem, kuru cilvēktiesības ir pārkāptas. Šīs organizācijas bieži iesaistās sabiedrības informēšanas kampaņās, politikas un tiesiskā regulējuma uzlabošanā, juridiskas palīdzības un cita veida atbalsta sniegšanā, kā arī uzraudzības un pētniecības pasākumos.

Valsts institūcijas

Ar cilvēktiesību jautājumiem tieši vai netieši nodarbojas arī daudzas valsts institūcijas. Tās darbojas tādās jomās kā, piemēram, bērnu tiesības, datu aizsardzība, veselība, nodarbinātība u.c. Jūs varat vērsties šajās institūcijās sakarā ar dažādiem jautājumiem, un tās var sniegt konsultācijas, juridisko palīdzību, kā arī izskatīt sūdzības. Taču tās nevar oficiāli konstatēt to, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas. Tādēļ ir svarīgi nesajaukt šīs valsts institūcijas ar cilvēktiesību institūcijām, kuru galvenais un vienīgais uzdevums ir konstatēt cilvēktiesību pārkāpumus. Vienīgais izņēmums šajā ziņā ir tiesībsargs, kas var gan palīdzēt jums izprast savas tiesības, gan arī oficiāli konstatēt to, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas.

Par šo Gidu

Šis Gids jūs iepazīstinās ar dažādām organizācijām, kas darbojas cilvēktiesību jomā Latvijā, un skaidros, kādu palīdzību šīs organizācijas var sniegt jums gadījumos, kad iespējams, ka jūsu cilvēktiesības ir pārkāptas. Laika gaitā šajā Gidā tiks iekļautas jaunas organizācijas.

Atjaunots 23/01/2024