Nacionālais veselības dienests ir Latvijas valsts institūcija, kas nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un administrē veselības aprūpei piesķirto valsts finansējumu.

Kā tā var jums palīdzēt?

Informācija par veselības aprūpes pakalpojumiem

Zvanot pa tālruni 80001234, jūs varat saņemt informāciju par:

 • valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem un kā tos saņemt;
 • kompensējamām zālēm;
 • situācijām, kurās pacients var tikt atbrīvots no samaksas par veselības aprūpes pakalpojumiem;
 • citiem jautājumiem veselības aprūpes jomā.

svarīgi Lai saņemtu vairāk informācijas vai iesniegtu sūdzību par veselības aprūpes kvalitāti, jums jāvēršas Veselības inspekcijā.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

Nacionālais veselības dienests nodrošina ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni darba dienās no plkst.17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti. Zvanot pa to, iedzīvotājiem ir iespēja ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemt padomus, kā rīkoties vienkāršu saslimšanu gadījumos, kuru risināšanai nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Ārstniecības riska fonds

Ja ārstniecības procesa laikā personas veselībai (arī dzīvībai) ir nodarīts kaitējums, jūs varat vērsties Ārstniecības riska fondā lai pieprasītu atlīdzību par šo kaitējumu. Atlīdzību iespējams pieprasīt, aizpildot un parakstot iesnieguma veidlapu, kas pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, tai pievienojot citus nepieciešamos dokumentus.

Aktivitātes

 • Sabiedrības informēšana par veselības aprūpes pakalpojumiem un piekļuvi tiem
 • Vēža savlaicīgas atklāšanas programmas īstenošana
 • Valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu un to tarifu noteikšana
 • Kompensējamo medikamentu saraksta (iekļaujot tajā terapeitiski un izmaksu efektīvas zāles) veidošana un uzturēšana
 • Medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšana un reģistrācija
 • Ārstniecības riska fonda administrēšana
 • Veselības aprūpei piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšana

Vairāk informācijas un kontakti

vmnvd.gov.lv
nvd@vmnvd.gov.lv
+371 80001234

Nacionālais veselības dienests
Cēsu iela 31 k-3
Rīga, LV-1012

Atjaunots 20/02/2017