Tiesībsarga birojs ir valsts institūcija, kas atbild par jūsu cilvēktiesību aizsardzību Latvijā.

Kā tas var jums palīdzēt?

Informācija par cilvēktiesībām un labu pārvaldību

Ja vēlaties saņem tiesībsarga padomu attiecībā uz cilvēktiesībām vai labu pārvaldību, jūs varat iesniegt jautājumu pa e-pastu tiesibsargs@tiesibsargs.lv, zvanīt uz tālruni 67686768 vai apmeklēt Tiesībsarga biroju, iepriekš piesakoties uz konsultāciju.

Sūdzības par cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumiem

Tiesībsargs var izskatīt jūsu sūdzības par iespējamiem cilvēktiesību un labas pārvaldības principa pārkāpumiem un konstatēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas. Uzziniet vairāk par to kā iesniegt sūdzību

Sūdzības par diskrimināciju

Ja jūtaties nepamatoti diskriminēts no valsts iestādes vai kāda privāta uzņēmuma puses, jūs varat vērsties pie tiesībsarga, iesniedzot sūdzību. Tiesībsargs var izvērtēt, vai diskriminācija ir notikusi un palīdzēt jums rast mierizlīgumu ar otru iesaistīto pusi.

Aktivitātes

  • Personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzība cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos
  • Vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšana un diskriminācijas novēršana
  • Labas pārvaldības principa ievērošanas izvērtēšana un veicināšana
  • Tiesību aktu un to projektu izvērtēšana, lai nodrošinātu to atbilstību cilvēktiesību standartiem
  • Sabiedrības izglītošana un informēšana par cilvēktiesībam un to aizsardzības iespējām

Vairāk informācijas un kontakti

tiesibsargs.lv
tiesibsargs@tiesibsargs.lv
+371 67686768

Tiesībsarga birojs
Baznīcas iela 25
Rīga, LV-1010

Atjaunots 06/04/2021