Valsts darba inspekcija ir Latvijas valsts institūcija, kas uzrauga dažādus nodarbinātības aspektus, tai skaitā darbinieku aizsardzību un darba vides drošību.

Kā tā var jums palīdzēt?

Valsts darba inspekcija var sniegt jums informāciju un padomu jautājumos, kas saistīti ar nodarbinātību, piemēram, diskriminācija darba vietā, darba līguma noteikumi, darba vides drošība u.c. Lai saņemtu koncultāciju, jūs varat zvanīt Valsts darba inspekcijai pa tālruņiem 67186522 vai 67186523, izmantot īpašu iesnieguma veidlapu tiešsaistē vai apmeklēt inspekciju personīgi.

Aktivitātes

  • Darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normu ievērošanas uzraudzība
  • Konsultācijas darbiniekiem un darba devējiem par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzību 
  • Sabiedrības informēšana par darba drošības noteikumu nozīmi
  • Strīdu risināšana starp darbiniekiem un darba devējiem
  • Nelaimes gadījumu darba vietās reģistrēšana un izmeklēšana

Vairāk informācijas un kontakti

vdi.gov.lv
vdi@vdi.gov.lv
+371 67186522, +371 67186523

Valsts darba inspekcija
Kr.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

Atjaunots 04/03/2019