Valsts socialās apdrošināšanas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir Latvijas valsts institūcija, kas veic publiskās administrācijas funkcijas sociālās apdrošināšanas un sociālo pakalpojumu jomā.

Kā tā var jums palīdzēt?

Jums jāgriežas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, ja esat tiesīgs saņemt valsts sociālo atbalstu, tai skaitā vecuma pensiju, invaliditātes pensiju, maternitātes vai paternitātes pabalstu un citus. Atsevišķos jautājumos būs pietiekami, ja iesniegsiet elektronisko pieteikumu.

Lai saņemtu vairāk informācijas par sociālajiem pakalpojumiem un pabalstiem, jūs varat apmeklēt aģentūras mājaslapu, sazināties ar aģentūru pa epastu konsultacijas@vsaa.lv vai izmantot īpašu iesnieguma veidlapu tiešsaistē. Jūs varat saņemt informāciju arī personīgi apmeklējot kādu no aģentūras birojiem.

Aktivitātes

  • Valsts sociālās apdrošināšanas budžeta administrācija
  • Sociāli apdrošināto personu un to sociālo iemaksu reģistrācija
  • Sociālās apdrošināšans un noteiktu sociālo pakalpojumu sniegšana sabiedrībai – pensiju, pabalstu un kompensāciju piešķiršana, aprēķināšana, pārrēķināšana un izmaksa
  • Individuālas konsultācijas personām par sociālās apdrošināšanas un sociālās palīdzības jautājumiem
  • Sabiedrības informēšana par aktuāliem jautājumiem sociālās apdrošināšanas jomā
  • Pakalpojumu pieejamības nodrošināšana ikvienai personai pēc iespējas tuvāk tās dzīvesvietai

Vairāk informācijas un kontakti

vsaa.lv
vsaa@vsaa.lv
+371 67011838, +371 67013601

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 
Lāčplēša iela 70a
Rīga, LV-1010

Atjaunots 20/02/2017