Kā tā var jums palīdzēt?

Veselības inspekcija uzrauga dažādus veselības aprūpes un sabiedrības veselības aspektus, tai skaitā veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, zāļu tidzniecību, kosmētisko līdzekļu drošību un ūdens kvalitāti. Ja jums ir sūdzības šajos jautājumos, jūs varat vērsties ar iesniegumu inspekcijā. Jūs varat arī zvanīt pa tālruni 67081600 vai apmeklēt inspekciju personīgi, lai saņemtu konsultāciju vai vairāk informācijas šajos jautājumos.

Aktivitātes

  • Ārstniecības iestāžu un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kotrole
  • Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzraudzība un kontrole
  • Ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru uzturēšana
  • Zāļu tirdzniecības, izplatīšanas un reklāmas kontrole
  • Higiēnas prasību uzraudzība paaugstināta riska objektos (t.sk. ārstniecības iestādes, izglītības iestādes, sociālās aprūpes centri u.c.)
  • Dažādu sabiedrības veselībai potenciāli bīstamu faktoru uzraudzība
  • Ķīmisku vielu, ķīmisku maisījumu un kosmētikas drošības uzraudzība
  • Medicīnisko ierīču ekspluatācijas uzraudzība
  • Vides veselības, tai skaitā dzeramā ūdens, peldūdens, starojuma, gaisa kvalitātes, trokšņu, vides drošības uzraudzība un kontrole

Vairāk informācijas un kontakti

vi.gov.lv
vi@vi.gov.lv
+371 67081600

Veselības inspekcija
Klijānu iela 7
Rīga, LV-1012

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma