Piespiedu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē ir atļauta, ja ar tiesas lēmumu jums noteikta psihiatriskā ekspertīze kriminālprocesā.

Ja jūs esat aizdomās turamais vai apsūdzētais krimināllietā, jūs var nogādāt garīgās veselības aprūpes iestādē psihiatriskās ekspertīzes veikšanai. Šāda ekspertīze var tikt noteikta, ja kriminālprocesa virzītājam rodas šaubas par jūsu garīgo stāvokli un tā noskaidrošana ir svarīga jūsu lietas izskatīšanai. 

Piespiedu ievietošana un cilvēktiesības

Cilvēktiesību izpratnē piespiedu ievietošana slimnīcā ir aizturēšanas forma. Tā liedz personai fizisku brīvību un var arī iejaukties personas privātajā un ģimenes dzīvē. Piespiedu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē ekspertīzes veikšanai ir visierobežojošākais veids, kādā šādu ekspertīzi izdarīt, un tādēļ tā nedrīkst tikt piemērota vieglprātīgi. 

Jūs nedrīkst ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē vieglprātīgi un bez stingra pamatojuma. Tātad piespiedu ievietošana nedrīkst būt prettiesiska. Svarīgi ir arī tas, lai pēc jūsu ievietošanas garīgās veselības aprūpes iestādē pret jums izturētos ar cieņu, jūs saņemtu pienācīgu ārstēšanu un tiktu turēts cilvēcīgos un atbilstošos apstākļos. 

Resursi

Atjaunots 07/09/2021