Vispirms jums ar sūdzību jāvēršas vietējās, t.i., Latvijas iestādēs un tiesā. Tām vajadzētu jums piedāvāt visvienkāršāko un ātrāko problēmas risinājumu. 

Eiropas un starptautiskās institūcijas jūsu prasību nepieņems, ja  iepriekš nebūsiet sūdzējies vietējās iestādēs. Eiropas un starptautiskajās institūcijās jūs varat vērsties tikai tad, ja uzskatāt, ka Latvijas iestādes nav novērsušas jūsu tiesību pārkāpumu. 

Par šo sadaļu

Šī sadaļa sniegs informāciju par to, kur varat sūdzēties par garīgās veselības aprūpes iestādē piedzīvotajiem apstākļiem un izturēšanos. 

Par sūdzību iesniegšanas kārtību starptautiskajām un Eiropas cilvēktiesību institūcijām uzziniet sadaļā Cilvēktiesību institūcijas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma