Kā sūdzēties?

Jebkādai diskvalifikācijai attiecībā uz kandidēšanu vēlēšanās vajadzētu būt pakļautai neatkarīgai un efektīvai apelācijas procedūrai.

Administratīvais process

Ja Centrālā vēlēšanu komisija tieši jums aizliedz kandidēt, jūs varat tās lēmumu pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja vēlaties pārsūdzēt pašvaldības vēlēšanu komisijas vai vēlēšanu iecirkņa komisijas lēmumu, varat to pārsūdzēt Centrālajā vēlēšanu komisijā. Ja vēlaties pārsūdzēt Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu, varat to darīt arī administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Tāpat jūs varat Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā sūdzēties par iestādes faktisko rīcību (nevis administratīvo aktu), kas liedz jums brīvi kandidēt vēlēšanās. Ja vēlaties sūdzēties par pašvaldības vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas faktisko rīcību, varat iesniegt sūdzību Centrālajai vēlēšanu komisijai. Ja vēlaties sūdzēties par Centrālās vēlēšanu komisijas faktisko rīcību, varat iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā. Ja vēlaties sūdzēties par citas iestādes faktisko rīcību, varat iesniegt sūdzību augstākā iestādē vai, ja tādas nav, administratīvajā tiesā.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Ja jums ir informācija par apstākļiem, kas var apdraudēt vēlēšanu brīvu un godīgu norisi, piemēram, informācija par apmaksātu aģitāciju, nenorādītu finansējuma avotu vai administratīvo līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas procesā, varat sazināties ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Valsts policija

Ja vēlēšanu dienā notiek aizliegta aģitācija, piemēram, skrejlapu izplatīšana vēlēšanu iecirknī, vērsieties Valsts policijā.

Valsts drošības dienests

Ja jums ir informācija par vēlētāju nelikumīgas ietekmēšanas mēģinājumiem, tajā skaitā balsu pirkšanu, sazinieties ar Valsts drošības dienestu.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Ja esat konstatējis priekšvēlēšanu aģitāciju regulējošo likumu pārkāpumus elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, vērsieties Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē.

Satversmes tiesa

Ja jums ar likumu ir aizliegts kandidēt un jūs uzskatāt, ka šāds aizliegums ir pretrunā ar cilvēktiesībām, varat sūdzēties Satversmes tiesā. Attiecīgi Satversmes tiesa var atzīt, ka tiesiskais regulējums, kas ierobežo jūsu tiesības kandidēt, neatbilst Satversmei.

Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesību pārkāpumu Latvijas institūcijas vai tiesas nav novērsušas, varat iesniegt sūdzību starptautiskajās un Eiropas institūcijās, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai ANO Cilvēktiesību komitejā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma