Kā sūdzēties?

Jums ir tiesības un jūs esat aicināts iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka jums ir nelikumīgi ierobežotas tiesības organizēt sabiedrisko iniciatīvu vai piedalīties tās virzīšanā.

Ja Centrālā vēlēšanu komisija ir atteikusies reģistrēt jūsu iniciatīvu, tās lēmumu varat pārsūdzēt Augstākajā tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un Tautas nobalsošanas, likumdošanas iniciatīvas un Eiropas pilsoņu iniciatīvas likumu.

Ja uzskatāt, ka, neapstiprinot jūsu savāktos parakstus vai parakstu vākšanai izmantoto tiešsaistes platformu, attiecīgā iestāde ir pārkāpusi likumu, tās lēmumu varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Tas pats attiecas arī uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Sūdzība starptautiskajām cilvēktiesību organizācijām

Ja uzskatāt, ka jūsu tiesību pārkāpumu Latvijas institūcijas vai tiesas nav novērsušas, varat iesniegt sūdzību starptautiskajās un Eiropas institūcijās, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesā vai ANO Cilvēktiesību komitejā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma