Jums ir tiesības brīvi izvēlēties un nolīgt juristu, kas jūs pārstāvēs administratīvajā procesā. Administratīvajā procesā netiek nodrošināta bezmaksas juridiskā palīdzība, izņemot juridisko palīdzību patvēruma meklētājiem patvēruma lietās un imigrantiem izraidīšanas lietās.

Tiesības uz juridisko palīdzību

Jums ir tiesības nolīgt juristu jebkurā administratīvā procesa stadijā. Tas nozīmē, ka jūs varat izmantot jurista pakalpojumus jau tad, kad jūsu lieta vēl tiek izskatīta valsts iestādē.

Jūsu jurists var piedalīties visās procesa stadijās, kur nepieciešama jūsu klātbūtne.

Valsts apmaksāta juridiskā palīdzība

Valsts pienākums ir garantēt jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. Tādēļ valstij jums jānodrošina bezmaksas juridiskā palīdzība tikai tad, ja:

  • jūs pats nevarat to atļauties, bet
  • bez tās nav iespējams nodrošināt taisnīgu lietas izskatīšanu. 

Cilvēktiesības paredz, ka šādā gadījumā jums būtu jāsaņem bezmaksas juridiskā palīdzība, lai jūs netiktu nostādīts sliktākā situācijā salīdzinājumā ar jūsu oponentu un varētu efektīvi sevi aizstāvēt. Pretējā gadījumā var būt pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. 

piemērs Jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, ja jūsu lieta ir tik sarežģīta, ka bez jurista palīdzības jūs nevarat pilnvērtīgi piedalīties lietas izskatīšanā un saprast procesā notiekošo.

Latvijas regulējums

Diemžēl Latvijas likumi administratīvajā procesā neparedz bezmaksas juridisko palīdzību. Tādēļ jums nāksies pārstāvēt sevi pašam vai arī maksāt par jurista pakalpojumiem. Taču valsts ir atbildīga par cilvēktiesību aizsardzību un tai var nākties atbildēt gadījumā, ja jums nebūs nodrošināts godīgs un taisnīgs tiesas process tādēļ, ka jūs nevarat atļauties noalgot juristu, un ir pārkāptas jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. 

izņēmums Vienīgais izņēmums ir bezmaksas juridiskā palīdzība patvēruma meklētājiem patvēruma procesā un imigrantiem izraidīšanas lietās. Ja esat iesaistīts patvēruma vai izraidīšanas lietā un vēlaties pārsūdzēt lēmumu valsts iestādes lēmumu tiesā, valsts nodrošina jums bezmaksas juridisko palīdzību. Jums tiks piešķirts jurists no īpaša saraksta, kurā iekļautie juristi ir specializējušies patvēruma un imigrācijas jautājumos. 

svarīgi Vairumā gadījumu bezmaksas juridisko palīdzību aizstāj tiesas pienākums daļēji iejusties jūsu jurista lomā un neatkarīgi noskaidrot lietas apstākļus. Taču jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var tikt aizskartas, ja tiesa šo funkciju nepilda pienācīgi un jūs nevarat pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā, jo nespējat apmaksāt jurista pakalpojumus.

Kā sūdzēties?

Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var būt aizskartas, ja valsts likumi nedod jums tiesības uz valsts apmaksātu juridisko palīdzību, bet bez tās jūs nespējat pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā. 

Ja jūs patiešām nevarat apmaksāt jurista pakalpojumus un tādēļ nespējat pilnvērtīgi piedalīties lietas izskatīšanā un saprast, kas notiek procesā, jo tas ir pārāk sarežģīts, jums tomēr vajadzētu prasīt tiesai visās instancēs, lai tā jums nodrošina bezmaksas juridisko palīdzību. Ja saņemsiet atteikumu, jums vēlāk būs iespēja par jūsu tiesību iespējamo aizskārumu sūdzēties citās nacionālajās vai starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.

Resursi

Atjaunots 06/06/2017