Neatkarīga un objektīva tiesa

Taisnīga tiesa nav iespējama, ja tiesas process nav atklāts un paredzams. Lai tas būtu atklāts un paredzams, visām tiesām tiek izvirzītas trīs prasības.

Prasības

Visām tiesām ir jābūt:

1. Izveidotām ar likumu

Likumā jābūt noteiktam, kā tiesa darbojas un kādus noteikumus un procedūras tā ievēro, izskatot lietas.

2. Neatkarīgām

Tiesneši ir pakļauti vienīgi likuma prasībām, un neviens viņus nevar ietekmēt.

3. Objektīvām

Tiesneši nedrīkst būt personīgi ieinteresēti lietas iznākumā, būt aizspriedumaini vai neobjektīvi.

Uzticama tiesu sistēma

Šīs trīs prasības palīdz nodrošināt tiesu sistēmas stabilitāti, atklātumu un pārskatāmību.

Tās garantē, ka tiesas, tiesnešus un viņu iecelšanas vai ievēlēšanas veidu, kā arī tiesas budžetu, pilnvaras un funkcijas nevar tik vienkārši grozīt vai pielāgot kādas personas interesēm. Tās nodrošina tiesu sistēmu pret ārējām ietekmēm, manipulācijām un korupciju.

Valsts ir atbildīga par to, lai tiesu sistēma darbotos labi, un tai jāgādā, lai šīs prasības tiktu ievērotas. Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu būs pārkāptas, ja tiesa, kas izskata jūsu lietu, neatbilst kādai no šīm prasībām vai vispār tās neievēro.

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Uzziniet vairāk!

×