Tiesai, kas izskata jūsu lietu, ir jābūt izveidotai ar likumu. Tas nozīmē, ka valstī jābūt spēkā likumam, kas izskaidro, kā tiesa darbojas un kādus noteikumus un procedūras tā ievēro lietu izskatīšanā. 

Prasība par tiesas izveidošanu ar likumu garantē, ka tiesa ir nodibināta un darbojas saskaņā ar likumu, kas ir pietiekami skaidrs un paredzams, kā arī to, ka tiesu sistēma nav vienkārši maināma vai pielāgojama kādas personas interesēm. Tā nodrošina arī to, ka tiesa, izskatot ikvienu lietu, ievēro iepriekš zināmus noteikumus un procedūras. Jūsu lietu nevar izskatīt tiesa, kas nav izveidota ar likumu.

Galvenie likumi, kas regulē administratīvo pārkāpumu procesu, ir likums Par tiesu varu un Administratīvās atbildības likums.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma