Procesa ilgums

Jūsu lietai tiesā jātiek izskatītai saprātīgā termiņā. Būtiski ir tas, lai neskaidrība attiecībā uz jūsu tiesisko statusu nebūtu pārāk ilga un tiktu saglabāta uzticēšanās tiesai.

Saprātīgs tiesas procesa ilgums ir atkarīgs no lietas apstākļiem. Lai noskaidrotu, vai tiesa (vai valsts kopumā) var tikt vainota jūsu lietas pārmērīgā novilcināšanā, jums jāņem vērā:

  • lietas sarežģītība;
  • jūsu un otras puses uzvedība un rīcība tiesas procesā;
  • tiesas un valsts iestāžu rīcība;
  • kādas intereses ir apdraudētas konkrētajā lietā.

piemērs Vienkāršu parādu piedziņas lietu, kurā tiek risināts jautājums par nelielas naudas summas atmaksu, nebūtu pamats izskatīt vairāku gadu garumā. Savukārt tādas sarežģītas mantošanas lietas izskatīšana, kurā iesaistīti vairāki iespējamie mantinieki, kas aktīvi izmanto savas tiesības pārsūdzēt dažādus procesuālos lēmumus un neierodas uz tiesas sēdēm, var pilnīgi pamatoti ilgt vairākus gadus.

Kas ir saprātīgs termiņš?

Parasti tiesa nav vainojama par jūsu vai otras puses uzvedību vai rīcību, piemēram, neierašanos uz tiesas sēdi vai tā dēvēto lietas novilcināšanas taktikas izmantošanu, iesniedzot tiesā dažādas nepamatotas prasības. Taču, ja lietas izskatīšanu novilcina tikai viena puse, tiesai jāizmanto savas pilnvaras, lai turpmāk nodrošinātu efektīvu procesu. Parasti ilgstoši bezdarbības periodi lietas izskatīšanas procesā nav pieļaujami. 

Atsevišķu kategoriju lietas (piemēram, lietas par aizbildnības tiesībām attiecībā uz bērnu vai lietas, kurās viena no pusēm ir nedziedināmi slima) izskatāmas īpaši rūpīgi un bez mazākās vilcināšanās.

Lietas dalībnieku rīcība

Tiesas priekšsēdētājs ir atbildīgs par savlaicīgu lietu izskatīšanu konkrētajā tiesā. Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu lieta netiek skatīta ar pienācīgu rūpību un ka tās izskatīšana var nepamatoti ievilkties, jūs varat iesniegt iesniegumu attiecīgās tiesas priekšsēdētājam.

Kā sūdzēties?

Tiesas priekšsēdētājs ir atbildīgs par savlaicīgu lietu izskatīšanu konkrētajā tiesā. Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu lieta netiek skatīta ar pienācīgu rūpību un ka tās izskatīšana var nepamatoti ievilkties, jūs varat iesniegt iesniegumu attiecīgās tiesas priekšsēdētājam.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma