Jūs varat nepieļaut vai novērst savu tiesību pārkāpumu jau tiesas procesā, izmantojot iespēju iesniegt dažādas sūdzības. Ja nebūsiet mēģinājis sūdzēties par iespējamo jūsu tiesību pārkāpumu tiesas procesa ietvaros, tad vēlāk var izrādīties, ka jums vairs nav iespējams pieprasīt par to kompensāciju.

Sūdzēšanās iespējas

Sūdzība jāiesniedz, tiklīdz jums rodas aizdomas par jūsu tiesību pārkāpumu. Ja jūs to nedarīsiet, tad vēlāk nevarēsiet norādīt, ka jums ir tiesības uz kompensāciju, jo jūsu tiesību pārkāpums bijis būtisks un nav savlaicīgi novērsts.

Jums ir pieejamas dažādas iespējas sūdzēties par to, ka jūsu cilvēktiesības kriminālprocesā, jūsuprāt, tiek pārkāptas. Iespējas sūdzēties pirmstiesas un iztiesāšanas stadijās ir atšķirīgas. Šīs iespējas ir paredzētas tieši tādēļ, lai jūs efektīvi varētu novērst savu tiesību aizskārumu. Tādēļ, ja jūs nebūsiet tās izmantojis, vēlāk vairs nevarēsiet par iespējamiem jūsu tiesību pārkāpumiem sūdzēties tiesībsargam vai starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās.

Kompensācija

Ja iepriekš minētās sūdzēšanās iespējas esat izmantojis, bet jūsu tiesību pārkāpums nav novērsts tiesas procesa ietvaros, jūs varat vērsties nacionālajās vai starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, lai jūsu tiesību pārkāpums tiktu konstatēts un jūs saņemtu kompensāciju.

Uzziniet vairāk par iespējām sūdzēties un saņemt kompensāciju:

Resursi

Atjaunots 07/07/2016