Kompensācija cietušajam

Jums kā cietušajam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par noziedzīga nodarījuma rezultātā jums nodarīto kaitējumu. Kompensāciju var pieprasīt par morālo aizskārumu, fiziskām ciešanām un mantisku zaudējumu.

Kompensācijas pieprasījums kriminālprocesā

Kompensāciju jūs varat pieprasīt jebkurā pirmstiesas procesa stadijā. Ja lieta ir nodota izskatīšanai pirmās instances tiesā, tad kompensāciju varat pieprasīt tikai līdz brīdim, kad tiesa uzsāk pierādījumu pārbaudi.

Jūs varat pieprasīt kompensāciju par:

  • bojātu vai zaudētu īpašumu

piemērs Par sabojātu automašīnu vai naudas summu, ko esat iztērējis par ārstēšanos. 

  • morālajām ciešanām
  • fiziskajām ciešanām

piemērs Ja esat ticis nolaupīts un vairākas dienas turēts gūstā, jūs varat pieprasīt kompensāciju par pārdzīvotajām morālajām ciešanām. Arī tad, ja nozieguma rezultātā esat ievainots, jūs varat pieprasīt kompensāciju par fiziskajām ciešanām.

Kompensācijas summa

Nosakot morālo ciešanu kompensācijas summu, tiesa ņems vērā:

  • noziedzīga nodarījuma smagumu;
  • fizisko ciešanu smagumu un sekas;
  • jūsu pārdzīvotās garīgās ciešanas un citus faktorus.

Valsts kompensācija

Saskaņā ar likumu jūs varat pieprasīt kompensāciju arī no valsts. Cietušajam ir tiesības uz šādu kompensāciju, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā:

  • viņam nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas bojājumi;
  • viņš ir inficēts ar HIV, B vai C hepatītu;
  • iestājusies viņam tuvas personas – laulātā, vecāka, bērna, adoptēta bērna, māsas vai brāļa – nāve,
  • kā arī tad, ja cietušais ir dzimumnozieguma vai cilvēktirdzniecības upuris.

Civilprasība

Ja neesat pieprasījis kompensāciju kriminālprocesa ietvaros, varat iesniegt civilprasību par jums nodarīto kaitējumu. Šī prasība jāiesniedz vispārējās piekritības tiesā civilprocesuālajā kārtībā. Civilprasību par jums nodarīto kaitējumu jūs varat iesniegt pat tad, ja apsūdzētais kriminālprocesā ir attaisnots.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma