Tiesības uz taisnīgu tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver jūsu svarīgākās tiesības un garantijas, kas nodrošina taisnīgu tiesu visām iesaistītajām pusēm.

Kas ir taisnīga tiesa?

Tiesības uz taisnīgu tiesu garantē jums taisnīgu lietas izskatīšanu tiesā. Tas nenozīmē, ka tiesai būtu pienākums izlemt lietu jums par labu vai atbalstīt jūsu viedokli. Tiesības uz taisnīgu tiesu nozīmē to, ka tiesai ir precīzi jāievēro likumos noteiktā kārtība un jāizturas vienlīdzīgi pret visām pusēm, lai tiesas process pats par sevi būtu taisnīgs un efektīvs neatkarīgi no tiesas nolēmuma un tiesvedības rezultāta.

Tiesību uz taisnīgu tiesu garantijas

Taisnīga tiesa var tikt nodrošināta tikai tad, ja tiesas darbojas atklāti, saprotami un efektīvi. Tiesību uz taisnīgu tiesu prasības vienlīdz attiecas uz visiem tiesas procesiem un var tikt iedalītas divās grupās:

Prasības attiecībā uz tiesu
Tiesai jābūt izveidotai ar likumu, un tiesnešiem jābūt neatkarīgiem un objektīviem.

Prasības attiecībā uz tiesas procesu
Tiesas procesam jābūt organizētam tā, lai jums būtu iespēja vērsties tiesā un pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā ar tādiem pašiem noteikumiem kā otrai pusei.

Jūsu pienākumi

Mums dažkārt gribētos domāt, ka nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu ir tikai un vienīgi tiesas un valsts pienākums. Tik tiešām, valsts aizsargā jūsu cilvēktiesības, un tai šajā sakarā ir daudz pienākumu. Ja jūsu tiesības ir pārkāptas, tad valstij var nākties par to atbildēt un piešķirt jums kompensāciju.

Valsts parasti ir atbildīga galvenokārt par to, lai būtu izveidotas tiesas un to process, kas nodrošina taisnīgu tiesas spriešanu. Taču tiesas process var būt taisnīgs un efektīvs tikai tad, ja arī jūs tajā pildāt savus pienākumus. Ja jūs tos nepildīsiet un tādējādi pats veicināsiet sava tiesību aizskāruma iespējamību, tad nevarēsiet saukt valsti pie atbildības par jūsu paša rīcības sekām.

Lai aizsargātu savas tiesības, jums ir:

  • jāpilda procesuālie pienākumi, jo esat iesaistīts tiesas procesā;
  • jāuzņemas atbildība par savu tiesību pārkāpuma novēršanu jau pašā tiesas procesā, par jebkuru šādu pārkāpumu savlaicīgi iesniedzot sūdzību, ja vien tas ir iespējams.

Uzziniet vairāk par jūsu pienākumiem un atbildību kriminālprocesā, administratīvo pārkāpumu procesā, civilprocesā un administratīvajā procesā!

Tiesību akti

Tiesības uz taisnīgu tiesu ir garantētas:

Atjaunots 22/01/2024