Procesa uzsākšana

Policija kontrolē, vai varmāka ievēro tiesas lēmumu un tajā noteiktos aizsardzības pasākumus. Tādēļ gadījumā, ja policija saņēmusi informāciju, ka varmāka pārkāpis lēmumu par aizsardzību, tai ir pienākums uzsākt kriminālprocesu neatkarīgi no tā, vai cietušais ir iesniedzis policijai pieteikumu vai ne. Tomēr praksē visbiežāk šādu informāciju policijai sniedz paši cietušie.

Pārsūdzība

Ja no vardarbības ģimenē cietušais iesniedz policijai pieteikumu sakarā ar to, ka ir pārkāpts tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, bet policija neuzskata par vajadzīgu uzsākt kriminālprocesu, šādu policijas lēmumu var pārsūdzēt attiecīgajai rajona prokuratūras iestādei 10 darba dienu laikā pēc lēmuma saņemšanas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma