Akūtā aprūpe

Akūtā aprūpe ir paredzēta pacientiem, kuriem smagas traumas vai citāda smaga veselības stāvokļa dēļ nepieciešama tūlītēja palīdzība. Akūtā aprūpe iedalāma neatliekamajā medicīniskajā aprūpē un steidzamajā aprūpē.

Gadījumi, kad neapšaubāmi vajadzīga neatliekamā medicīniskā palīdzība, ir, piemēram, šādi: sirdslēkme, liela asiņošana, pēkšņs elpas trūkums u. c. Dažos citos gadījumos arī ir nepieciešama steidzama palīdzība, bet nav nepieciešama neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes iesaiste, šādi gadījumi ir, piemēram, neliela trauma vai pēkšņa hroniskas slimības saasināšanās.

Abas situācijas ir minētas kā piemēri tiem gadījumiem, kad nepieciešama akūtā aprūpe. Akūtā aprūpe ietver:

  • neatliekamo medicīnisko palīdzību
  • neatliekamo palīdzību pirms ievietošanas slimnīcā
  • traumu aprūpi
  • akūto ķirurģiju
  • steidzamo aprūpi
  • īstermiņa krīzes stabilizāciju

Akūtā aprūpe un cilvēktiesības

Tiesības uz akūto aprūpi ir daļa no tiesībām uz veselību. Tā kā akūtā aprūpe parasti ir nepieciešama dzīvībai bīstamās situācijās, tā ir saistīta arī ar tiesībām uz dzīvību un tiesībām uz privāto dzīvi.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kas ir akūtā aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība un steidzamā aprūpe un ar ko neatliekamā medicīniskā palīdzība atšķiras no steidzamās aprūpes.

piezīme Akūtā aprūpe nav tas pats, kas īslaicīgā aprūpe.

Vairāk par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem uzziniet šajā Gidā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma