Neatliekamā medicīniskā aprūpe

Neatliekamā medicīniskā aprūpe personai tiek sniegta tad, ja tā atrodas kritiskā stāvoklī un ir nopietni apdraudēta šīs personas veselība vai dzīvība. Ikvienam ir tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Neatliekamā medicīniskā aprūpe ir medicīniskā palīdzība, kas tiek sniegta personai, kura atrodas kritiskā, veselībai vai dzīvībai bīstamā stāvoklī. Šo aprūpi nodrošina speciāli sagatavotas ārstniecības personas.

Ikvienam ir tiesības saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā to paredz likums.  Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir iekļauta valsts apmaksātajā medicīniskās palīdzības minimumā.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība jau pēc definīcijas ir sniedzama nekavējoties. Saskaņā ar likumu 75 procentos gadījumu neatliekamā medicīniskā palīdzība ir jāsniedz:

  • valstspilsētās – 12 minūšu laikā pēc izsaukuma
  • novadu pilsētās – 15 minūšu laikā pēc izsaukuma
  • pārējās teritorijās – 25 minūšu laikā pēc izsaukuma

piezīme Zvaniet uz numuru 113, ja (pēdējie četri punkti attiecas arī uz jums):

  • cilvēks ir bezsamaņā
  • cilvēks neelpo
  • ir gūta smaga trauma
  • ir smaga asiņošana
  • ir stipras, pēkšņas sāpes jebkurā ķermeņa daļā
  • kāda no ķermeņa daļām vairs nekustas

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma