Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi

Valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi ne vienmēr tiek sniegti pilnīgi bez maksas. Lielāko izmaksu daļu sedz valsts, tomēr visbiežāk nepieciešams arī pacienta līdzmaksājums, kas parasti ir mazākā daļa no kopējām izmaksām.

Latvijā valsts apmaksātā veselības aprūpe ir sadalīta divās daļās:

1. Medicīniskās palīdzības minimums, kas tiek pilnībā finansēts no valsts budžeta.

2. Valsts obligātā veselības apdrošināšana  – pasākumu kopums, ko organizē valsts, pamatojoties uz solidaritātes principu. Tas nozīmē, ka valsts finansē tikai daļu no izmaksām.

Atbrīvojums no pacienta līdzmaksājuma

Dažas pacientu grupas ir atbrīvotas no pacienta līdzmaksājuma par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Šādi pacienti ir:

  • bērni vecumā līdz 18 gadiem
  • grūtnieces (par pakalpojumiem, kas saistīti ar grūtniecību)
  • personas, kas saņem neatliekamo medicīnisko palīdzību
  • personas ar I vai II grupas invaliditāti
  • trūcīgas personas utt.

Ar pilnu sarakstu var iepazīties Latvijas Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. pantā.

piezīme Šobrīd valsts apmaksātos abu veidu veselības aprūpes pakalpojumus Latvijā var saņemt gan sociāli apdrošinātas, gan neapdrošinātas personas. Pēc pārejas perioda beigām veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros varēs saņemt tikai sociāli apdrošinātās personas vai personas, kas veikušas veselības apdrošināšanas iemaksas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma