Tiesības zināt savu izcelsmi

Jums ir tiesības iegūt ziņas par savu izcelsmi, kas var jums palīdzēt atklāt patiesību par svarīgiem savas personiskās identitātes aspektiem. Šīs tiesības ietilpst tiesībās uz privāto un ģimenes dzīvi.

Informācija par jūsu izcelsmi ietver ziņas par jūsu vecāku identitāti un jūsu dzimšanas un uzaugšanas apstākļiem. Tiesības iegūt šo informāciju zināmā mērā pārklājas ar vispārējām tiesībām uz pieeju saviem personas datiem, ja informāciju par jūsu izcelsmi valsts jau ir apkopojusi un saglabājusi noteiktā formā.

Tiesības zināt savu izcelsmi var būt saistītas arī ar paternitātes noteikšanu, ja jūsu bioloģiskā saite ar tēvu nav juridiski apstiprināta.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat uzzināt, kāda satura informācijai par savu izcelsmi jums ir tiesības piekļūt un kā pieprasīt informāciju par savu izcelsmi no valsts institūcijām.

Uzziniet vairāk:

Resursi

Atjaunots 08/10/2018