Sadzīves apstākļiem ieslodzījuma vietā jābūt tādiem, lai jūs iespēju robežās varētu dzīvot normāli. Lai nodrošinātu jūsu fizisko un garīgo labklājību, ieslodzījuma vietā jābūt garantētam noteiktam minimālajam dzīves standartam.

Ieslodzījums nozīmē to, ka personas brīvība ir ierobežota, tomēr ieslodzītie nezaudē savas cilvēktiesības un saglabā tiesības iespēju robežās turpināt normālu dzīvi. Ieslodzījums pats par sevi ikvienam rada zināmu diskomfortu un ievainojamības sajūtu. Tādēļ sadzīves apstākļiem ieslodzījuma vietā vajadzētu būt tādiem, lai ieslodzītie netiktu pakļauti vēl lielākām ciešanām. 

Tas nozīmē, ka sadzīves apstākļiem, tostarp dzīvojamai platībai un gaisa temperatūrai kamerā, jābūt pieņemamiem. Ieslodzījuma vietas personālam jāgādā par to, lai tiktu apmierinātas jūsu pamatvajadzības – nodrošināts uzturs, apģērbs, higiēna, gaisma un svaigs gaiss.

Regulējums

Latvijā ieslodzījuma vietās nodrošināmie sadzīves apstākļu standarti ir noteikti Sodu izpildes kodeksā un Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumos.  

Par šo sadaļu

Šajā Gida sadaļā jūs uzzināsiet, kādiem minimālajiem sadzīves apstākļu standartiem jābūt nodrošinātiem kā ieslodzīto fiziskās un garīgās labklājības priekšnoteikumiem. Tajā arī izskaidrots, ka neatbilstoši sadzīves apstākļi var tikt atzīti par cilvēktiesību pārkāpuma, piemēram, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizlieguma pārkāpumu.

Atjaunots 26/04/2018